VERHUUR


Toneelgroep Alkmaar gebruikt voor haar uitvoeringen moderne en goed werkende licht – en geluidsapparatuur. Bovendien beschikt de toneelvereniging over podium platen van 1 bij 2 meter.

De toneelgroep is bereid deze apparatuur te verhuren zolang zij zelf deze niet nodig heeft. De toneelgroep heeft in de regel de apparatuur nodig rondom de datums van eigen opvoeringen. Deze datums staat op de pagina agenda.

Achterliggende gedachte is, de ons ter beschikking gestelde, apparatuur voor een verenigingsvriendelijke prijs, aan zusterorganisaties ter beschikking te stellen. Zuiver commerciele activiteiten behoren hier niet toe. Voor informatie over bijvoorbeeld prijzen, beschikbaarheid en voorwaarden kunt u mailen: info@toneelgroepalkmaar.nl