Nieuw bestuur gekozen


Tijdens een korte maar efficiënte algemene ledenvergadering hebben alle leden van Toneelgroep Alkmaar een nieuw dagelijks bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter is Angelique Braakman, de nieuwe secretaris Petra Stins en de nieuwe penningmeester Wendy Habets. Daarnaast is het verenigingsreglement ter vaststelling aan de leden voorgelegd en door een ieder goedgekeurd.


Geen reacties

Voeg een reactie toe