Oproep kandidaatstelling nieuw bestuur


Toneelgroep Alkmaar is toe aan een bestuurswisseling. Op woensdag 20 september a.s. zal tijdens een algemene vergadering een nieuw dagelijks bestuur worden gekozen en ook het verenigingsreglement ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Kandidaten voor deze functies hoeven niet voort te komen uit het huidige ledenbestand. Ook ouders of begeleiders van de jeugd kunnen zich melden. Zijn er binnen de vrienden / kennissenkring van leden enthousiastelingen te vinden, laten zij zich dan ook melden.

 

Kandidaten kunnen zich melden via de mail: info@toneelgroepalkmaar.nl onder vermelding van functievoorkeur.


Geen reacties

Voeg een reactie toe